Juuksur “Tagasi erialasele tööle” algus 03.2019

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituse aluseks on juuksurite kutsestandard.

Õppekava nimetus: Juuksur “Tagasi erialasele tööle”

Õppekavarühm: Iluteenindus

Maht: 800 ak/h sh auditoorne töö 300 ak/h, praktika 500 ak/h

Koolituse toimumise aeg: 6 kuud, osaliselt paindlik õpe kokkuleppel.

Koolituse toimumise koht: RAKVERES PIIRI 8 ja Rakvere Laada 41, grupi täitumisel algab.

Hind: 2500 eurot

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas.

Koolituse eesmärk: Anda juuksuri eriala lõpetanud õppijale valmidus tööturule naasmiseks. Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes tööturult eemal viibinud ning soovivad erialaseid oskuseid taastada. Igale koolituses osalejale koostatakse individuaalne programm.

Koolituse õppekava sisu: Sissejuhatus õpingutesse, töökeskkond ja hügieen, esmaabi, klienditeenindus, soengukunst ja kujundamine, juuste hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, juuste lõikamine, praktiline töö kliendiga, praktilised arvestustööd.

Koolituse õpiväljundid: – omab ülevaadet juuksur eriala ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta; – käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; – peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid; – lõikab juukseid vastavalt koostatud lõikusjoonisele; – teeb kliendile juuksestruktuuri püsimuutmise; – mõistab värvikaardi ülesehituse põhimõtet, kasutab seda juuste värvi määramisel ja värviretsepti koostamisel, rakendab neid teadmisi praktilises töös; – kujundab soengu, arvestades näo- ja peakujuga; – valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega; – järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid; – nõustab klienti.

Koolitajad:

Marika Kirs väljaõppe otse meistrilt,  töötanud juuksurina erinevates firmades 15 aastat, ilusalongi omanik, koolitaja.

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Aviva Gubaidulina, 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool  ärijuhtimine: spetsialiseerumine- personali juhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri