Juuksuritele väljaõpe 09.2018

Juuksuri õppekava
Koostatud kooskõlas kutsestandarditega „Juuksur, tase 4“ ja „Kosmeetik, tase 5“  ja seostub nende osadega „Kompetentsid“ B.2 (Kutsestandardite tähised kutseregistris vastavalt04-18052017-1.1.1/8k; 04-09052013-5.1/6k)

Õppekava maht: 370 akadeemilist tundi ja periood 3 kuud.

KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

Koolituse toimumise kohtRAKVERES PIIRI 8. Rakvere Laada 41 salong või Kadrina, Rakvere tee 14 grupi täitumisel. Algus 09.2018 või 10.2018

Hind: 2500 eurot

Õppekava:

 Juuste ja peanaha hooldamine
1) juuste ja peanaha anatoomia;
2) juuste erinevad tüübid;
3) juuste ja peanaha hooldustooted ja nende mõju juustele ja peanahale;
4) peanahahaigused;
5) juuste pesemine.
Juuste lõikamine
1) pea anatoomilised jaotused ja juuste kasvuala;
2) erinevad pea – ja näokujud;
2) juukselõikuse terminoloogia;
3) naistööde tehnoloogia;
4) meestööde tehnoloogia;
5) juukselõikuse põhivormid.
Juuksestruktuuri püsimuutmine
1) juuksestruktuuri omadused;
2) loki- ja sirgendusvedelikud ja kinnitusained, nende mõju kliendi juuste ja peanaha tüübile;
3) eel-, vahe- ja järelhooldustooted;
4) juuksestruktuuri muutus keemiliste reaktsioonide käigus.
Juuste värvimine
1) juuksevärvid, blondeerimisaineid ja vesinikperoksiide sisaldavad ained ning nende mõju
juuksestruktuurile ja peanahale;
2) juukse struktuuri omadused, loomulikud pigmendid ja tumedusastmed;
3) retsepti koostamine, värvi pealekandmine, mõjuaeg, neutraliseerimine.
Soengu kujundamine
1) näokujude põhitüübid;
2) soengu kujundamiseks vajalikud töövahendid, tehnikaid ja viimistlustooted;
3) erinevad soengustiilid;
4) rullisoengud, föönisoengud;
5) ülespandud soengud, põimimine.
Juustepikendused
– juuste pikendamine vastavalt juuksetüübile
– juustepikenduste liigid
– töövõtted, kasutatavad tarbed ja vahendid
– juustepikenduste kinnitamine kuumal meetodil
– juustepikenduste kinnitamine külmal meetodil
– juustepikenduste hooldus
– juustepikenduste eemaldamine
Jumestamine
– töökoha ettevalmistamine, sobivad töövahendid ja –võtted
– näokuju ja naha visuaalne analüüs, näidustused ja vastunäidustused
– naha eelhooldus
– meigi liigid ja jumestamise stiilid
– päevane meik
– õhtune meik
– fotomeik
Klienditeenindus
– suhtlemise strateegiad ja põhioskused, psühholoogilised ja eetilised aspektid
– käitumismustri valik vastavalt kliendile
– teenuste tutvustus, soovitamine
– klienditeenindajale vajalikud omadused ja hoiakud, enesekontroll
– konfliktidega toimetulek

Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu on pädev klienditeenindaja ja oskab
– teha erinevaid meeste ja naiste juuste põhivormidega lõikusi, värvimist, püsilokke, hooldust, soenguid ning valida selleks õiged töövõtted ja -vahendid lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha iseärasustest
– teha jumestust vastavalt ajale, otstarbele ja kliendi eripärale, kasutades selleks sobivaid tooteid, töövahendeid ja -võtteid
Hindamismeetod: arvestus (praktiliste tööde vaatlus, teooriatest, vestlus)

Koolitajad:

Marika Kirs erialane väljaõppe otse meistrilt, töötanud tegevjuuksurina 15 aastast erinevates firmades, ilusalongi omanik; täiendanud erinevatel koolitustel, koolitaja.

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, õpetaja, koolitaja, AS Antista müügikorraldaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Aviva Gubaidulina, 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool  ärijuhtimine: spetsialiseerumine- personali juhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

Registreeri