Juuksuritele väljaõpe 09.2019.

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Juuksuri õppekava
Koostatud kooskõlas kutsestandarditega „Juuksur, tase 4“ ja „Kosmeetik, tase 5“  ja seostub nende osadega „Kompetentsid“ B.2 (Kutsestandardite tähised kutseregistris vastavalt04-18052017-1.1.1/8k; 04-09052013-5.1/6k)

Õppekava maht: 128 akadeemilist tundi ja periood 2 kuud, 16 päeva.

KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

Koolituse toimumise koht: RAKVERES LAI 7. Rakvere Laada 41 salong grupi täitumisel.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00 või 13.00.

Hind: 2000+km. MINIGRUPP.

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas.

Koolituse eesmärk: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada juuksurina ja nõustada klienti.

Õppekava:

 Juuste ja peanaha hooldamine
1) juuste ja peanaha anatoomia;
2) juuste erinevad tüübid;
3) juuste ja peanaha hooldustooted ja nende mõju juustele ja peanahale;
4) peanahahaigused;
5) juuste pesemine.
Juuste lõikamine
1) pea anatoomilised jaotused ja juuste kasvuala;
2) erinevad pea – ja näokujud;
2) juukselõikuse terminoloogia;
3) naistööde tehnoloogia;
4) meestööde tehnoloogia;
5) juukselõikuse põhivormid.
Juuksestruktuuri püsimuutmine
1) juuksestruktuuri omadused;
2) loki- ja sirgendusvedelikud ja kinnitusained, nende mõju kliendi juuste ja peanaha tüübile;
3) eel-, vahe- ja järelhooldustooted;
4) juuksestruktuuri muutus keemiliste reaktsioonide käigus.
Juuste värvimine
1) juuksevärvid, blondeerimisaineid ja vesinikperoksiide sisaldavad ained ning nende mõju
juuksestruktuurile ja peanahale;
2) juukse struktuuri omadused, loomulikud pigmendid ja tumedusastmed;
3) retsepti koostamine, värvi pealekandmine, mõjuaeg, neutraliseerimine.
Soengu kujundamine
1) näokujude põhitüübid;
2) soengu kujundamiseks vajalikud töövahendid, tehnikaid ja viimistlustooted;
3) erinevad soengustiilid;
4) rullisoengud, föönisoengud;
5) ülespandud soengud, põimimine.
Juustepikendused
– juuste pikendamine vastavalt juuksetüübile
– juustepikenduste liigid
– töövõtted, kasutatavad tarbed ja vahendid
– juustepikenduste kinnitamine kuumal meetodil
– juustepikenduste kinnitamine külmal meetodil
– juustepikenduste hooldus
– juustepikenduste eemaldamine
Jumestamine
– töökoha ettevalmistamine, sobivad töövahendid ja –võtted
– näokuju ja naha visuaalne analüüs, näidustused ja vastunäidustused
– naha eelhooldus
– meigi liigid ja jumestamise stiilid
– päevane meik
– õhtune meik
– fotomeik
Klienditeenindus
– suhtlemise strateegiad ja põhioskused, psühholoogilised ja eetilised aspektid
– käitumismustri valik vastavalt kliendile
– teenuste tutvustus, soovitamine
– klienditeenindajale vajalikud omadused ja hoiakud, enesekontroll
– konfliktidega toimetulek

Õpiväljundid:  omab ülevaadet juuksur eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta; – käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; – mõistab peanaha ja juuste ehitust ning peanaha ja juuste erinevaid probleeme, haigusi ja häireid; – peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid; – lõikab juukseid vastavalt koostatud lõikusjoonisele; – teeb kliendile juuksestruktuuri püsimuutmise; – mõistab värvikaardi ülesehituse põhimõtet, kasutab seda juuste värvi määramisel ja värviretsepti koostamisel, rakendab neid teadmisi praktilises töös; – kujundab soengu, arvestades näo- ja peakujuga; – valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega; – järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid; – nõustab klienti. Koolituse edukalt läbinu on pädev klienditeenindaja ja oskab
– teha erinevaid meeste ja naiste juuste põhivormidega lõikusi, värvimist, püsilokke, hooldust, soenguid ning valida selleks õiged töövõtted ja -vahendid lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha iseärasustest
– teha jumestust vastavalt ajale, otstarbele ja kliendi eripärale, kasutades selleks sobivaid tooteid, töövahendeid ja -võtteid
Hindamismeetod: arvestus (praktiliste tööde vaatlus, teooriatest, vestlus)

Koolitajad:

Marika Kirs erialane väljaõppe otse meistrilt, töötanud tegevjuuksurina 15 aastast erinevates firmades, ilusalongi omanik; täiendanud erinevatel koolitustel, koolitaja.

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri