Merit tarkvara koolitus 16 ak/h

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Hind: 1600+km

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A 

algus kell 10.00

26-27.10

23-24.11

25, 26.01

22, 23.02

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00

29, 30.10

26, 27.11

21, 22.01

25, 26.02

RAKVERES LAI 7 JA PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

01.2021 ja 02.2021 kokkuleppel

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest.

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Koolituse sisu:  Sissejuhatus raamatupidamisprogrammi. Raamatupidamise sisseseadmine Merit Aktiva pilv.

Auditoorne praktiline töö: Programmiga tutvumine, programmi seadistamine ja lihtsamate raamatupidamistehingute kajastamine. Programmist tuleva aruandluse jälgimine ja analüüs.

Praktiline töö raamatupidamine programmis Merit Aktiva:
● Tarkvara Merit Aktiva tutvustamine ja seadistamine. Kontoplaan. Algsaldod.
● Osaühingu (mitte käibemaksukohustuslase) majandustehingute kajastamine
raamatupidamisregistrites Merit Aktivas.
● Müük. Artiklid. Kliendid. Müügiarve kujundamine. Arvete koostamine, parandamine,
saatmine. Perioodilised arved. E-arved. Arved välisriiki, erinevad valuutad. Müügi
aruanded. Raha laekumine. Võlglaste aruanne. Ettemaksud. Tasaarveldused.
Meeldetuletused. Saldoteatised. Lootusetud võlad. Kajastamine bilansis ja
kasumiaruandes.
● Ost. Ostuarvete sisestamine. Artiklid. Tarnijad. Kulud. Kaubad. Materiaalne põhivara.
Kulude periodiseerimine. Kuluaruanded. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase
omast. Maksukohustuse tekkimine.
● Raamatupidamise korraldamine, sh paberivaba raamatupidamine. Masinloetavad
dokumendid. Andmete import. Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed
töövõtted.
● Põhiaruannete koostamine ja majandusseisu hindamine. Aruannete seosed
algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
● Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID:

Õppija omab teadmisi ja oskusi Merit tarkvara funktsioonidest.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Koolitaja andmed: Gert Häusler Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.