MS Office töövahendite oskuslik kasutamine 32 ak/h aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

HIND: 1280+km

VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL.

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, algus kell 10.00

16, 17, 23, 24.11

20, 21, 27, 28.01.2021

TARTUS SOOLA 6 ALGUS KELL 11.00

12, 13, 19. 20.11

3, 4, 10, 11.12

RAKVERES LAI 7 JA PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

11.2020 ja 12.2020 kokkuleppel

01.2021 ja 02.2021 kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 32 ak/h

Tekstitöötlus MS Word 10 ak/h

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine. Pildi, graafika, diagrammi, kujundi, lingi lisamine ja vormindamine. Tabeli koostamine ja vormindamine. Mahuka dokumendi korrastamine: päise-jaluse lisamine, leheküljenumbrid, all- ja järelmärkused. Dokumendi printimine. Sisukorra moodustamine; aadresside, siltide, kirjade hulgipostitus.

Tabeltöötlus MS Excel 14 ak/h

MS Excel: Tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine ja tabeli vorming. Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides. Arve, kalkulatsiooni koostamine, tööaja arvestus. Aja- ja tekstifunktsioonide kasutamise võimalusi. Diagrammide koostamine. Tabeli korrastamine ja printimine.

Esitluse loomine  MS PowerPoint 8 ak/h

Slaidide koostamine, kujundamine, animatsioon ja esitlus. Slaidide printimine.

Õpiväljundid:

Tekstitöötlus MSWord

  • Õpilane teab ja oskab kasutada MS Wordi. Koostab dokumente, kasutab märgi- ja lõiguvormingut ja redigeerib teksti. Lisab ja vormindab pildi, graafika ja diagrammi. Koostab ja vormindab tabeli.

Tabeltöötlus MS Excel

  • Sisestab andmed ja vormindab tabeli, koostab diagramme. Kasutab valemeid ja funktsioone erinevates dokumentides.
  • Rakendab MS PowerPointi esitluse loomisel. Koostab ja kujundab slaidid. Rakendab animatsioone ja esitleb slaide.
  • Prindib dokumente.

Hindamiskriteeriumid:

Praktilised ülesanded on sooritatud järgides juhendites esitatud nõudeid.

Õppemeetodid: loeng ja praktikum.

Õppematerjalide loend: konspektid.

Koolitaja andmed: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.