Müügioskuste arendamine aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 6 ak/h.

Planeeritud grupi täitumisel VÕI KOKKULEPPEL

HIND:  600+km

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10a. 

algus kell 10.00

24.08

7.09

TARTUS SOOLA 6 , RAKVERES LAI 7, PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

28.08 või 10.09 algus kell 11.00

Teemad:

Müüv teenindus-teenindav müük. Lisamüük, ülesmüük, järelmüük. Erinevad võlaõiguslikud lepingud.

Õpiväljundid:

Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja õppekäik. 

Koolitaja:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom,  koolitaja. Üle 15 aasta töökogemusi. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.