Müügioskuste arendamine aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 8 ak/h.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00.

Tallinnas, Suur-Sõjamäe 10a.  13.05, 20.05, 10.06, ja 12.08.2019

Rakveres, Piiri 8. 10, 24.05. ja 07.06.2019

HIND: 200 eurot ja TASUTA LÕUNA.

Teemad:

Müüv teenindus-teenindav müük.

Lisamüük, ülesmüük, järelmüük.

Erinevad võlaõiguslikud lepingud.

Õpiväljundundid:

Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Koolitaja: Marju Teiva 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom,  koolitaja. 2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister omandamisel. Üle 15 aasta töökogemusi. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.