Müügioskuste arendamine aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 8 ak/h.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00.

Tallinnas, Suur-Sõjamäe 10a. 16.08; 05.09.2019

Rakveres, Piiri 8.  16.08; 05.09.2019

HIND:  200+km

Teemad:

Müüv teenindus-teenindav müük.

Lisamüük, ülesmüük, järelmüük.

Erinevad võlaõiguslikud lepingud.

Õpiväljundundid:

Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Koolitaja:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom,  koolitaja. Üle 15 aasta töökogemusi. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.