Müügioskuste arendamine aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 3 ak/h.

HIND:  600

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10a.  algus kell 10.00 VÕI KOKKULEPPEL

6.01

25.01

3.02

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 VÕI KOKKULEPPEL

8.01

22.01

28.01

Teemad:

Müüv teenindus-teenindav müük. Lisamüük, ülesmüük, järelmüük. Erinevad võlaõiguslikud lepingud.

Õpiväljundid:

Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne. 

Koolitaja:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom,  koolitaja. Üle 20 aasta töökogemusi. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.