Müügioskuste arendamine aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 8 ak/h.

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00.

Tallinnas, Suur -Sõjamäe 10a. 12.03,19.03 ja 09.04,16.04.2019.

Rakveres, Piiri 8. 08.03,15.03 ja 05.04.12.04.2019.

HIND: 300 eurot ja TASUTA LÕUNA.

Teemad:

Müüv teenindus-teenindav müük.

Lisamüük, ülesmüük, järelmüük.

Erinevad võlaõiguslikud lepingud.

Õpiväljundundid:

Õpilane teab ja oskab rakendada erinevaid müügitehnikaid vastavalt kliendi vajadusele. Praktiliste müügioskuste analüüsimine.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline ülesanne ja debatt. 

Koolitaja: Marju Teiva 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom,  koolitaja. 2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister omandamisel. Üle 13 aasta töökogemusi. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.