Pilvekool

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Pilvekoolitus on aine iseseisvaks omandamiseks –  õppida võib siis, kui aega ja tahtmist on. Õppida võib ükskõik kus – ainsaks tingimuseks on arvuti ja interneti olemasolu. Elukestva õppe raames on kõigil huvilistel võimalik täiendada oma teadmisi ning oskusi kogu elukaare jooksul. Osaliselt paindlik õpe. Vastuvõtt aastaringselt.

Pakume Pilvekoolitust:

Raamatupidamise E-kursus 80 ak/h

Ettevõtluse E-kursus 80 ak/h

Personalispetsialist E-kursus 80 ak/h

                                  KARJÄÄRIPLANEERIMINE TASUTA

http://oska.kutsekoda.ee/field/julgeolek-ja-oigus/

http://oska.kutsekoda.ee/2016/04/artikel

http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Arvestusala-Raport-sisukorraga.pdf

http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf

http://oska.kutsekoda.ee/oska-valdkonnad/

https://www.kutsekoda.ee/et/index