Juuksur tase IV algus 09.2018.

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituse aluseks on juuksurite kutsestandard.

Õppekava nimetus: Juuksur tase IV

Õppekavarühm: Iluteenindus Maht: 1600 ak/h : auditoorne töö 540 ak/h, praktika 900 ak/h, (lisandub 160 h iseseisvat tööd)

Õppeaja kestus: toimub 8 ak/h 5 päeva nädalas. Kuni 1 aasta, osaliselt paindlik õpe.

HIND: 2500 eurot

STARDIPAUK: kell 10.00 või 15.00, grupi täitumisel.

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL

Koolituse toimumise aeg: Grupi täitumisel algab

Koolituse toimumise kohtRAKVERES PIIRI 8 ja Rakvere Laada 41.

Koolituse eesmärk: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada juuksurina ja nõustada klienti.

Koolituse õppekava sisu: Sissejuhatus õpingutesse, karjäärplaneerimine ja ettevõtluse alused, töökeskkond ja hügieen, klienditeenindus, nahahaigused, soengukunst ja kujundamine, juuste hooldus, struktuurikujundus, värvitöötlus, juuste lõikamine, habeme ja vuntside modelleerimine, soengute modelleerimine.

Koolituse õpiväljundid: – omab ülevaadet juuksur eriala  ja ilusalongide töökeskkonna eripära kohta; – käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil; – mõistab peanaha ja juuste ehitust ning peanaha ja juuste erinevaid probleeme, haigusi ja häireid; – peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid; – lõikab juukseid vastavalt koostatud lõikusjoonisele; – teeb kliendile juuksestruktuuri püsimuutmise; – mõistab värvikaardi ülesehituse põhimõtet, kasutab seda juuste värvi määramisel ja värviretsepti koostamisel, rakendab neid teadmisi praktilises töös; – kujundab soengu, arvestades näo- ja peakujuga; – valmistab ette töökoha varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega; – järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid; – nõustab klienti.

Töövahendid: Õppemaks  sisaldab lisaks õpingutele kunstjuustega kahte harjutuspead, lõikuskääre ja fileerkääre. Õppijal on võimalik koolis kasutada lõikusmasinaid, lokitange, sirgendajaid, rulle jms. Lisaks on soovitav soetada endale isiklikud töövahendid kammid, harjad, klambrid jms.

Koolitajad:

Marika Kirs erialane väljaõppe otse meistrilt, töötanud tegevjuuksurina 15 aastast erinevates firmades, ilusalongi omanik; täiendanud erinevatel koolitustel, koolitaja.

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, õpetaja, koolitaja, AS Antista müügikorraldaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 13 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Aviva Gubaidulina, 2010 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool  ärijuhtimine: spetsialiseerumine- personali juhtimine. Täiendanud Tallinna Ülikoolis, PARE, Tööinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti koolitustel. 11 aastast töökogemust õpetaja ja koolitajana.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

Registreeri