Meist

Põhikiri  

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Andecus Koolituskeskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uut infot, teadmisi ja kogemusi oma valdkonnas edukalt toime tulekuks vajavad kõikide tasandite töötajad. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi.

Andecus Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Õppekavad personalijuhile, raamatupidajale sisaldavad vajalikke kutsestandardist lähtuvaid oskusi ja teadmisi. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks. Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele ametialaste kompetentside arendamisel Euroopa Liidus.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.

Me õpime, arendame ennast ja oma organisatsioone ning oleme edukad. Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Ainult andekas paneb tänapäeval raha tantsima!

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi rahvusvahelisisuhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

Kursuse läbinutele väljastame tunnistuse. Ettevõtluskoolituse teemad vastavad toetuste taotlemise tingimustele Töötukassas ja EAS-s. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Soeta endale kinkekaart! Kingime elamusi.

Detailideni viimistletud tehnika.

http://www.krediidiinfo.ee/files/RAP15E.pdf

AASTARINGSELT EDASIJÕUDNUTELE SEMINAR JA HOMMIKUKOHV TEEMAL:

RAHVUSVAHELINE MAKSUSTAMINE, KONTSERNIARVESTUS JNE, sest raamatupidamistarkvarades on vead sees, mis ei lähe kokku seadusandlusega.

Tulumaksuseadus § 33.  Piirangud kulude mahaarvamisel

 (1) Külaliste või äripartnerite vastuvõtmisel tehtud toitlustamise, majutamise, transpordi või kultuurilise teenindamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulusid võib maksustamisperioodis ettevõtlustulust maha arvata mitte rohkem kui 2% ettevõtlustulust, millest on tehtud § 32 lõigetes 1 ja 4 lubatud mahaarvamised- Merit tarkvara puhul ei kehti, sest raamatupidamistarkvaras olid veel vead sees, mis ei lähe kokku maksuseadustega.

Võib-olla on tarkvaraarendaja suutnud vead seadusandlusega kooskõlla viia. Vahepeal tuli välja uus PILVEVERSIOON, lae demo netist alla ja saad praktikas teada.

Investor arvestab ettevõtlikkust, andekust ja loovust– ettevõtjale olulisi isikuomadusi, mitte varasemaid töökogemusi. Ka tööotsijad võivad taotleda investorilt ettevõtluse alustamise toetust. 21. sajandi uued väljakutsed nõuavad Meilt teadmisi ja oskusi läbi elukestva õppe.

UUS JA AINULAADNE TANTSUGEENIST TREENER LÄÄNE-VIRUMAAL!

  • AEROOBIKA
  • SHOWTANTS
  • PEOTANTS

Tee oma parim pakkumine! Õppekavad koostab tellija.

Erakool Andecus esitanud 28.07.2016 täiskasvanuhariduse majandustegevuse teate nr 155717. Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.