Kodulehe loomine ja haldamine WordPressiga

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL

Aastaringselt kokkuleppel

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

JÕHVI, RAKVERE PÕIK 5

Aastaringselt kokkuleppel

HIND: 2500

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija luua ja hallata kodulehte WordPressiga.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 24 ak/h auditoorne praktiline töö. 

8 ak-tunnine õppepäev. Iseseisvat tööd ei ole.

Sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik, väikeettevõtjad ja alustavad ettevõtjad, kes soovivad ise luua ja hallata oma veebilehte, kasutades selleks WordPress sisuhaldustarkvara.

Õppe alustamise nõuded:
Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise kogemus alg- või kesktasemel.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 8 ak-tunnine õppepäev. 

Õppe sisu:

  1. Sisuhaldustarkvara valik, veebimajutus
  2. Installeerimine ja kasutajaliides
  3. Seadistamine, sisuloome
  4. Kujundus
  5. Lisafunktsionaalsused, pluginad
  6. Veebigraafika
  7. Turvalisus

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
• tunneb WordPressi võimalusi kodulehe sisu loomisel
• loob kodulehele kujunduse
• haldab postitusi ja menüüsid
• lisab kodulehele tasuta lisafunktsionaalsusi – mitmekeelsus, pildigaleriid,
tagasisidevormid, asukohakaardid jm
• tagab kodulehe turvalisuse

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Õpingud loetakse lõpetatuks ja väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud õppetöös 100%. Koolitusel hinnatakse praktilistes tegevustes ja aruteludes osalemist. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktilise töö.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Hindamismeetodid – mitteeristav hindamine.
Hindamiskriteerium-sooritab ettenähtud praktilised ülesanded.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

ÕppemeetodidNäitlikustatud loengud ning praktilised tööd arvutil

Õppematerjalide loend: konspektid. Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta. Õppematerjalid on osalejatele tasuta.

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.