Meist

Põhikiri  

Privaatsustingimused

Täiskasvanute koolituste läbiviimise kord

Kvaliteedi tagamise alused

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Andecus OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise. 

Andecus Koolituskeskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uut infot, teadmisi ja kogemusi oma valdkonnas edukalt toime tulekuks vajavad kõikide tasandite töötajad. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi.

Andecus Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.

Me õpime, arendame ennast ja oma organisatsioone ning oleme edukad. Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Ainult andekas paneb tänapäeval raha tantsima!

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi rahvusvahelisisuhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

ÕPPEKAVAD VASTAVALT TELLIJA SOOVIDELE. KÕIKIDELE KOOLITUSTELE TULEB VÄHEMALT 10 TÖÖPÄEVA ETTEREGISTREERIDA. KOOLITUSED TOIMUVAD GRUPI TÄITUMISEL.

21. sajandi uued väljakutsed nõuavad Meilt teadmisi ja oskusi läbi elukestva õppe.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Erakool Andecus esitanud 12.04.2017 täiskasvanuhariduse majandustegevuse teate nr.182217. Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.