Meist

Põhikiri  

Privaatsuseeskiri

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_koostoo_pohimotted.pdf

OLULINE INFO LEITAV 

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-alustamise-toetus

Andecus Koolituskeskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uut infot, teadmisi ja kogemusi oma valdkonnas edukalt toime tulekuks vajavad kõikide tasandite töötajad. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi.

Andecus Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Õppekavad personalijuhile, raamatupidajale sisaldavad vajalikke kutsestandardist lähtuvaid oskusi ja teadmisi. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks. Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele ametialaste kompetentside arendamisel Euroopa Liidus.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.

Me õpime, arendame ennast ja oma organisatsioone ning oleme edukad. Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Ainult andekas paneb tänapäeval raha tantsima!

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi rahvusvahelisisuhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

ÕPPEKAVAD VASTAVALT TELLIJA SOOVIDELE.

21. sajandi uued väljakutsed nõuavad Meilt teadmisi ja oskusi läbi elukestva õppe.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Erakool Andecus esitanud 12.04.2017 täiskasvanuhariduse majandustegevuse teate nr.182217. Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandluselele.