Privaatsustingimused

Privaatsustingimused Andecus OÜ (edaspidi koolitusfirma) korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

1. Koolitusele registreerumine ja privaatsustingimused

Kõikidele koolitustele saab eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub meie kodulehel asuva vormi abil või e-kirja teel. Peale registreerumist saadetakse Teile registreerumiskinnitus e-kirja teel.

Teie andmeid ei väljastata kolmandatele. Kaitseme oma klientide privaatsust ning sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Meie tegevus on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation) ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Teenuse osutamiseks kogume tavapäraselt järgmisi isikuandmeid:

• koolitusel osaleja nimi;

• koolitusel osaleja isikukood;

• koolitusel osaleja või kontaktisiku kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)

• ettevõtte/asutuse (koolituse eest tasuja/tellija) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, juriidiline aadress)

Kontaktandmeid vajame koolitusmaterjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks.

Andecus OÜ on kohustatud täitma Täiskasvanute koolituse seadust (TäKS). Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid täiendkoolituse standardile ja sisaldavad koolitusel osalenud õppija nime ning isikukoodi.

Koolitusfirma poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates teenuse osutamisega seotud toimingute lõppemisest.

Koolitusfirma poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale vajadusel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Meie ettevõttes töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad isikud, siis edastame vajadusel maksjale info koolitusel osalenu kohta.

Õppijal on õigus seoses oma isikuandmetega:

• saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;

• parandada või täiendada enda isikuandmeid;

• kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus õigusaktidega);

• tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);

• esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.

Võimalike isikuandmetega seotud küsimuste korral saate meiega ühendust võtta e-posti aadressidel.

3. Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse osavõtjale peale registreerumise kinnituse saamist e-posti või posti teel. Kursuse eest tasumine toimub üldjuhul enne kursuse algust arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel määratud tähtajaks. Kursuse eest on võimalik tasuda ka kohapeal sularahas.

4. Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 7 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

5. Koolituse ära jäämine

Koolitusfirmal on grupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata grupi täitumiseni. Kõiki registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.