Konsultatsioon/Nõustamine

E-konsultatsioon või konsultatsioon 1 päev 6ak/h raamatupidaja tase 5 kutseeksami ettevalmistamine. Konsultatsiooni käigus saadetakse kutseeksami edukaks sooritamiseks kordamisülesanded finantsarvestuse ning juhtimisarvestuse valdkonnas. Konsultatsiooni käigus kontrollitakse lahendatud ülesanded ning saadetakse õiged vastused ülesannetele. Konsultatsioon sisaldab raamatupidaja tase 5 kordamisülesandeid koos materjalidega.

Hind 960 eurot

E-konsultatsioon või konsultatsioon 2 päeva 12ak/h raamatupidaja tase 6 kutseeksami ettevalmistamine. Konsultatsiooni käigus saadetakse kutseeksami edukaks sooritamiseks kordamisülesanded finantsarvestuse, kuluarvestuse ja finantsanalüüsi valdkonnas. Konsultatsiooni käigus kontrollitakse lahendatud ülesanded ning saadetakse õiged vastused ülesannetele.

Hind 1800 eurot

Raamatupidaja tase 5 ja 6 kordamisülesanded on erinevad.

KÕIK KONSULTATSIOONID ETTETELLIMISEL

Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres.

Finants- ja õigusnõustamine, maksukonsultatsioon, võlanõustamine, töökeskkond- ja ohutus. Projektide koostamine, rahastamine ja juhtimine. Juriidiline ja finantsteenuste nõustamine. Finantsnõustamine, aruannete analüüs, rahavoogude küsimused. Personalijuhtimisalane nõustamine, dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamine ning  nõustamine ettevõtluse korraldamise küsimustes.

1 TUND 100 EUROT

Tihtipeale võib olla oma kulude ja tulude üle vaatamine keeruline tegevus. Meie võime aidata Teie kulusid optimeerida ja leida uusi võimalusi tulude suurendamiseks.

Konsultant: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Omab raamatupidaja IV taseme kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.