Erinevad tööõiguslikud suhted

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituse toimumise koht:

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, 

TARTUS SOOLA 6, RAKVERES LAI 7,

PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

Õppeaja kestus: toimub 2 päeva.

Õppekava kogumaht 16 ak/h.

HIND: 800+km

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00

Tallinnas  

14, 15.12

18, 19.01.2021

15, 16.02.2021

Tartus  ALGUS KELL 11.00

12, 13.11 või kokkuleppel

21, 22.01.2021

11, 12.02.2021

RAKVERES LAI 7 JA PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

11.2020 ja 12.2020 kokkuleppel

01.2021 ja 02.2021 kokkuleppel

Koolituse sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada teadmisi õigusnormide kogumist, mis reguleerivad erinevaid lepingulisi tööõiguslikke suhteid.

Tööõigus, tööohutus-ja tervishoid 16h– Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline töö, arutelu.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • omab teadmisi ja oskusi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadusandlusest;
  • tunneb personaliarvestust ja töösuhete administreerimist; töösuhteid reguleerivaid õigusakte.

Õppematerjalide loend: konspektid ja näidisdokumendid 

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomrevident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtjaTöötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.