Erinevad tööõiguslikud suhted

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituse toimumise koht:

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, 

TARTUS SOOLA 6, RAKVERES LAI 7,

PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

Õppeaja kestus: toimub 2 päeva.

Õppekava kogumaht 16 ak/h.

HIND: 800+km

Planeeritud grupi täitumisel, algus kell 10.00

Tallinnas  

12, 13.10 või kokkuleppel

16, 17.11 või kokkuleppel

18, 19.01.2021

15, 16.02.2021

Tartus  ALGUS KELL 11.00

15, 16.10 või kokkuleppel

5, 6.11 või kokkuleppel

21, 22.01.2021

11, 12.02.2021

RAKVERES LAI 7 JA PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6

10.2020, 11.2020 ja 12.2020 kokkuleppel

01.2021 ja 02.2021 kokkuleppel

Koolituse sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada teadmisi õigusnormide kogumist, mis reguleerivad erinevaid lepingulisi tööõiguslikke suhteid.

Tööõigus, tööohutus-ja tervishoid 16h– Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, praktiline töö, arutelu.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  • omab teadmisi ja oskusi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadusandlusest;
  • tunneb personaliarvestust ja töösuhete administreerimist; töösuhteid reguleerivaid õigusakte.

Õppematerjalide loend: konspektid ja näidisdokumendid 

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII.

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplomrevident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtjaTöötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.