Ettevõtluse E-kursus aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 80 ak/h HIND: 1600 eurot+km

STARDIPAUK: koheselt kui mobiilipangas ülekanne sooritatud või kell 10.00 

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL GRUPI TÄITUMISEL

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt. Kursuse koostamisel on kasutatud üle 200 lk asjakohaseid õppematerjale alustavale ettevõtjale.

Iseseisvaks omandamiseks sobiva e-kursuse materjalidele pääsed mugavalt ligi igal pool, kus on olemas arvuti ja internetiühendus – õpi, millal ning kus ise soovid! Koolituse materjalid saadetakse Sulle Sinu sisestatud e-posti aadressile. VAJALIK LUGEMIS- ja KIRJUTAMISOSKUS.

Pakume 30 päeva tasuta nõustamist unistuste elluviimiseks!

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust teadmistest ning oskustest.

Õppeaja kestus: toimub 10 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2-3 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat.

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu on valmis toimima ettevõtjana muutuvas keskkonnas, oskab toimida loominguliselt, oskab analüüsida, kas ettevõtlus on tema jaoks ja määratleda oma äriideed. Orienteerub ettevõtluskeskkonda kujundavates tegurites. Tunneb ettevõtte rajamise peamisi etappe. Mõistab planeerimise suurt osakaalu ettevõtte rajamisel. Teab äriplaani koostamise põhialuseid ning oskab vältida enamlevinud vigu äriplaani koostamisel. Tunneb alustava ettevõtte juhtimise põhimõtteid. Tunneb turunduse ja müügiprotsessi olulisust. Oskab koostada oma ettevõttega seonduvat eelarvet. Omandab baasteadmised, et alustada finantsprognooside koostamisega (toode, müük, investeeringud, finantseerimine). Mõistab meeskonnatöö olulisust edu saavutamisel. Koostab äriplaani.

Ettevõtluse e-kursusel läbitavad teemad:
– Ettevõtluse olemus, ettevõtja isikuomadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid ja erinevused
– Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine
– Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, hind ja hinnakujundamise alused)
– Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt)
– Raamatupidamise põhialused – raamatupidamise seadus, kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine
– Maksunduse alused, maksustamine – tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja sundkindlustusmaksed
– Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
– Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
– Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused

Praktilise töö lühikirjeldus:
Äriplaani koostamine –äriidee püstitamine, hindamine ja perspektiivide analüüs, väikeettevõtte konkurentsianalüüsi läbiviimine, turundusplaani eelarve ja taktikaliste plaanide koostamine, hinnakujunduse koostamine ning tasuvuspunkti analüüs, äriplaani tulude plaani koostamine, äriplaani rahavoogude prognoos, äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos, äriplaani kaitsmine.
Õppemeetodid: projektõppe, paindlik õpe, peegeldav klassiruum, säästame loodust.
INVESTORILE VÕTA VÕI JÄTA+ BOONUSED
Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, töötanud AS Antista müügikorraldajana, ettevõtja. Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

 

Registreeri siin