Merit tarkvara koolitus 18 ak/h

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Hind: 2430 

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

algus kell 10.00

22, 23, 24.02

22, 23, 24.03

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00

25, 26, 27.02

25, 26, 27.03

RAKVERES LAI 7/JÕHVI KUTSE 13

02.2021 ja 03.2021 kokkuleppel

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  18ak/h kontaktõpe ja õppepäev on 6 ak/h.

Koolitusel osalemise eelduseks on arvutikasutamise oskus ja baasteadmiste olemasolu raamatupidamisest. Sobib nii algajale kui edasijõudnule.

Sihtrühm: raamatupidamise valdkonnas töötavaid spetsialiste või väikeettevõtjaid, kes haldavad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning kes vajavad oskusi, et professionaalselt kasutada Merit majandustarkvara raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina. Spetsiaalne koolitus neile, kes alles alustavad Merit Aktiva kasutamist ja soovivad lähemalt tutvuda pilveversiooni suurepäraste aega säästvate võimalustega.

Praktiline töö raamatupidamine programmis Merit Aktiva (18 tundi):
● Tarkvara Merit Aktiva tutvustamine ja seadistamine. Kontoplaan. Algsaldod.
● Osaühingu (mitte käibemaksukohustuslase) majandustehingute kajastamine
raamatupidamisregistrites Merit Aktivas.
● Müük. Artiklid. Kliendid. Müügiarve kujundamine. Arvete koostamine, parandamine,
saatmine. Perioodilised arved. E-arved. Arved välisriiki, erinevad valuutad. Müügi
aruanded. Raha laekumine. Võlglaste aruanne. Ettemaksud. Tasaarveldused.
Meeldetuletused. Saldoteatised. Lootusetud võlad. Kajastamine bilansis ja
kasumiaruandes.
● Ost. Ostuarvete sisestamine. Artiklid. Tarnijad. Kulud. Kaubad. Materiaalne põhivara.
Kulude periodiseerimine. Kuluaruanded. Kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
● Käibemaksukohutuslase raamatupidamise erinevus mitte käibemaksukohustuslase
omast. Maksukohustuse tekkimine.
● Raamatupidamise korraldamine, sh paberivaba raamatupidamine. Masinloetavad
dokumendid. Andmete import. Automaatsed ühendused pankadega jm kaasaegsed
töövõtted.
● Põhiaruannete koostamine ja majandusseisu hindamine. Aruannete seosed
algdokumentide ja raamatupidamise kannetega.
● Majandusaasta lõpetamine. Majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpiväljundid saavutatud õppija:

  1. korraldab tarkvara abiga paberivaba raamatupidamise, kasutab kaasaegseid
    töövõtteid.
  2. koostab ja sisestab igapäevaseid algdokumente tarkvaras, teab nende olulisust.
  3. koostab ja seostab raamatupidamise põhiaruandeid kasutades raamatupidamise
    tarkvara.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Koolitaja andmed: Gert Häusler Pikaajalise töökogemusega praktiseeriv raamatupidaja ja raamatupidamisetarkvarade konsultant, spetsialiseerunud peamiselt väikefirmade segmendile. Töötanud pikaajaliselt ettevõttes Merit Tarkvara konsultandi, koolitaja ja programmi arendusjuhina.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.