Müügiesindaja toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  200 ak/h

RAKVERES PIIRI 8 ja TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A.

Õppekavarühm: Jae ja hulgikaubandus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard: müügiesindaja III.

Õppeaja kestus: toimub 25 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 3-4 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 9 nädalat. Lisandväärtus tasuta 2 päeva– teemad jae- ja hulgikaubandus, vahendus-ja frantsiisikaubandus, e-kaubandus ning kaubandusettevõtte asutamine.

Koolituse toimumise koht: Rakvere kesklinnas või kõikjal Eestis, grupi täitumisel

Hind: 1200 eurot

STARDIPAUK: kell 10.00 või 15.00

KUUPÄEVAD: KOKKULEPPEL

Koolituse eesmärk on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja kutsealal.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada müügikampaaniaid;
 • tunneb erinevaid müügitehnikaid ja rakendab neid müügiesindaja töös;
 • selgitab klientide vajadused ja nõustab kliente;
 • koostab tellimusi ja müügiaruandeid ning analüüsib neid.

Õppesisu

1. Teoreetiline õpe ja praktiline töö:

 • Klienditeenindus 8 tundi
 • Müügitöö korraldus 8 tundi
 • Kaubanduse alused 4 tundi
 • Klientide nõustamine 8 tundi
 • Kampaaniate korraldamine (väljapanekud) 8 tundi
 • Avalik esinemine ja kõnekunst 8 tundi
 • Asjaajamine ja müügidokumentatsioon 12 tundi
 • Müügiaruannete koostamine ja analüüs 8 tundi
 • Tulemusmõõdikud ja kaubavarude arvestus 12 tundi
 • Isiklik müük sh telefonimüük 4 tundi
 • Kauba turundamine 8 tundi
 • Ärietikett 4 tundi
 • Suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia 8 tundi
 • Müügipsühholoogia (loeng+treening) 12 tundi
 • Müügiläbirääkimised 12 tundi
 • Kutsetegevusega seotud õigusaktid (äriõigus, lepinguõigus, tööõigus) 24 tundi
 • Tööohutus- ja töötervishoid 4 tundi
 • Kliendibaasi loomine ja klientide vajaduste väljaselgitamine 8 tundi
 • Müügimeetodite valik ja rakendamine 8 tundi
 • Tarneahela juhtimine 8 tundi
 • Toidu- ja tööstuskaupade tundmine 16 tundi
 • Tellimuste vormistamine, kinnitamine ja edastamine 8 tundi
 • Eksam (toote esitlus) 4 tundi

Õppemeetodid

Loeng, praktiline ülesanne, kaasuste-põhine ülesanne, diskussioon, debatt, test.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, AS Antista müügikorraldaja, ettevõtja.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV  ja personalitöötaja  II taseme kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 10 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Registreeri siin