Müügiesindaja/müügikorraldaja toimub aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  56 ak/h

RAKVERES PIIRI 8, TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A ja JÕHVIS.

STARDIPAUK: kell 10.00 või 13.00 grupi täitumisel

TALLINNAS 01.07-17.07; 09-30.09.2019 KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

RAKVERE 03-28.06 KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

RAKVERE/JÕHVI 04.07-25.07; 06-27.09.2019 KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

KUUPÄEVAD: TALLINNAS E, T, K-ti. RAKVERE JA JÕHVI N, R-ti.

Õppekavarühm: Jae ja hulgikaubandus

Õppeaja kestus: toimub 7 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat. Lisandväärtus tasuta- teemad jae- ja hulgikaubandus, vahendus-ja frantsiisikaubandus, e-kaubandus ning kaubandusettevõtte asutamine.

Koolituse toimumise koht: Rakvere kesklinnas või kõikjal Eestis, grupi täitumisel

Hind: 1400+km ja TASUTA LÕUNA.

Koolituse eesmärk on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja/müügikorraldaja kutsealal.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada müügikampaaniaid;
 • tunneb erinevaid müügitehnikaid ja rakendab neid müügiesindaja töös;
 • selgitab klientide vajadused ja nõustab kliente;
 • koostab tellimusi ja müügiaruandeid ning analüüsib neid.

Õppesisu

1. Teoreetiline õpe ja praktiline töö:

 • Klienditeenindus 2 tundi
 • Müügitöö korraldus 2 tundi
 • Kaubanduse alused 2 tundi
 • Klientide nõustamine 2 tundi
 • Kampaaniate korraldamine (väljapanekud) 2 tundi
 • Avalik esinemine ja kõnekunst 2 tundi
 • Asjaajamine ja müügidokumentatsioon 2 tundi
 • Müügiaruannete koostamine ja analüüs 2 tundi
 • Tulemusmõõdikud ja kaubavarude arvestus 2 tundi
 • Isiklik müük sh telefonimüük 2 tundi
 • Kauba turundamine 2 tundi
 • Ärietikett 2 tundi
 • Suhtlemis – ja teeninduspsühholoogia 4 tundi
 • Müügipsühholoogia (loeng+treening) 4 tundi
 • Müügiläbirääkimised 2 tundi
 • Kutsetegevusega seotud õigusaktid (äriõigus, lepinguõigus, tööõigus) 6 tundi
 • Tööohutus- ja töötervishoid 4 tundi
 • Kliendibaasi loomine ja klientide vajaduste väljaselgitamine 2 tundi
 • Müügimeetodite valik ja rakendamine 2 tundi
 • Tarneahela juhtimine 2 tundi
 • Toidu- ja tööstuskaupade tundmine 2 tundi
 • Tellimuste vormistamine, kinnitamine ja edastamine 2 tundi
 • Toote esitlus 2 tundi

Õppemeetodid

Loeng, praktiline ülesanne, kaasuste-põhine ülesanne, diskussioon, debatt, test.

Koolitajad:

Marju Teiva 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud AS Antista müügikorraldajana.

2015 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII omandamisel.

Omab  raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Registreeri siin